Ossirian Bengals Cattery
ossirianbengals.com
WILL
ALC - asian leopard cat
(prionailurus bengalensis)
narozen: 5. dubna 2014, NĚMECKO
Will je malá kočkovitá šelma, latinským názvem prionailurus bengalensis, obecně ALC, asijská leopardí
kočka. Z těchto malých šelem byla vyšlechtěna domestikovaná kočka bengálská
(viz článek v sekci O BENGÁLKÁCH).
ALC kočky jsou opětovně zařazovány do chovatelských programů z důvodu přiblížení se typu divoké
šelmy, který se křížením již domestikovaných bengálských koček pomalu vytrácí.
Chov ALC koček podléhá registraci CITES, chovatel musí splňovat podmínky pro chov zvířat vyžadujících
zvláštní péči. Především si ale nelze myslet, že chov ALC je stejný jako chov domestikované kočky. Je
nutné počítat s tím, že jde stále o zvíře divoké, které, ač je od malička vychováno člověkem, tak má své
potřeby a svůj způsob chování.

Proč máme Willa v naší chovatelské stanici?
Will je splněný sen o chovu "divokých" zvířat. Moje ambice nesahaly až tak vysoko, jako je mít vlastní ALC
kočku. Nicméně se situace vyvinula tak, že jsem pořízení tohoto překrásného zvířete nemohla
odmítnout.
Ze spojení Willa a našich domestikovaných bengálek produkujeme koťátka s perfektním profilem,
divokou hlavou, krátkým silným ocasem a pěknou rozetovou kresbou. Kresba se bohužel křížením ALC a
bengálky v prvních generacích zhoršuje. Často se spojením ALC a bengálek s nekvalitní kresbou rodí
koťata jen tečkovaná. Nicméně pečlivým výběrem pěkných rozetových koček je velká naděje na
rozetová koťátka i u první generace po ALC kočce. A to je náš cíl..... ( F 1 KOŤATA)

Je asijská leopardí kočka (ALC) vhodná jako domácí mazlíček?
Občas dostávám dotazy, zda je vhodná ALC kočka jako domácí mazlíček. Moje odpověď zní:    NE, NENÍ
Jedná se sice o malou kočkovitou šelmu, v našem případě odchovanou na lahvi od jejích prvních dnů, ale
stále je to šelma. O tom, že úspěšně odchovat takové kotě je nesmírně náročné, snad není pochyb.
Chování šelmičky je v mnoha směrech odlišné od "normální" kočky. Kočky chovám už několik let, a i
přesto jsem byla v počátku občas překvapená reakcemi našeho Willa. Je zkrátka jiný, chová se jinak, na
podněty reaguje odlišně, má jiné potřeby.
Nyní s námi Will žije společně s ostatními kočkami, má přístup všude, kam se mu chce a je to pro něj
bezpečné.
ALC jsou kočky samotářské, aktivní hlavně v noci. Tato klasifikace by měla potencionálního zájemce o
ALC jako mazlíčka dostatečně odradit. Můj názor je, že je škoda z tak překrásné šelmy udělat mazlíka jen
pro rozmar a touhu vlastnit něco exotického.
Ano, využíváme ALC ze soukromých chovů, kde jsou ALC odchována v zajetí a nejspíše by ve volné
přírodě nepřežila. Nicméně je pro mne prioritou, aby když už šelmičky máme ve svých domovech, tak
aby byly součástí chovného programu, který k něčemu přispívá, jehož cílem je něco zlepšit.  

Označování potomků z křížení ALC a bengálské kočky:

F1 - ALC + domestikovaná kočka                50% divoké krve
F2 - F1 + domestikovaná kočka                  25% divoké krve
F3 - F2 + domestikovaná kočka                  12% divoké krve
F4 - F3 + domestikovaná kočka                   6 % divoké krve

Pro koťata z křížení ALC a domestikované kočky  není vyžadována  registrace podle zákona  č.100/2004 
(nejsou registrována pod CITES) a není potřeba mít pro jejich chov povolení k chovu zvířat vyžadujících
zvláštní péči.
(informace z Ministerstva životního prostředí, oddělení mezinárodních úmluv, Odbor druhové ochrany a
implementace mezinárodních závazků a Státní veterinární správy Praha,  (říjen 2015)
Will1 (7)
Will14
Will1 (2)
Will1 (3)
Will1 (4)
Will1 (5)
Will111
Will1 (6)
Will1
Will11
Will4 (1)
Will7 (4)
Will5
will8
Will7 (3)
Will3
Will4 (2)
Will6
Will7 (2)
© 2008-2018 OSSIRIAN, All Rights Reserved